Show simple item record

Numerical modeling of aircraft structural parts made of laminated composite materials in the area of geometrical nonlinear behavior

dc.contributor.advisorPetrović, Zlatko
dc.contributor.otherStupar, Slobodan
dc.contributor.otherDinulović, Mirko
dc.contributor.otherSimonović, Aleksandar
dc.contributor.otherStefanović, Zoran
dc.creatorIlić, Ivana D.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:39:16Z
dc.date.available2016-11-20T10:39:16Z
dc.date.issued2016-07-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4182
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13817/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514708387
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7014
dc.descriptionЦиљ истраживања је успостављање погодне нумеричке процедуре за одређивање чврстоће и крутости главног стајног трапа Тактичке беспилотне летелице Пегаз. Главни стајни трап је типа гибња израђеног од вишеслојних композитних материјала, карбона и стакла, и представља један од најосетљивијих делова летелице. За одређивање померања и расподеле напона у гибњу је коришћена метода коначних елемената (МКЕ). Понашање гибња, под дејством оптерећења, залази у област геометријски нелинеарних проблема и при моделирању је коришћен нелинеарни тип анализе. Механичке карактеристике материјала који су коришћени за израду гибња су одређене експериментално. Ради верификације резултата добијених нумеричким путем гибањ је испитан експериментално. Резултати померања као и чврстоћа добијени експерименталним путем су упоређени са нумерички добијеним резултатима и постигнуто је добро слагање. Радом је успостављен поуздан и ефикасан нумерички приступ прорачуна структуралних елемената израђених од композита чије понашање улази у подручје геометријске нелинеарности.sr
dc.descriptionThe goal of this research is to establish a suitable numerical procedure, for determining the strength and stiffness of the main landing gear, of the Tactical unmanned aerial vehicle, Pegaz. The main landing gear is of the leaf spring type and is made of layers of Carbon and Glass composite materials, and represents one of the most sensitive parts of UAV. For determining displacement and stress distribution in the leaf spring, the Finite Element analysis (FEA) was performed. Leaf spring behavior is geometrically nonlinear; therefore a nonlinear type of analysis was performed. Mechanical properties of the composite materials used for the leaf spring was experimentally determined. To verify the numerical results, experimental tests on leaf spring were performed. Experimental results of displacement and strength were compared with the numerical results, and a strong correlation was found. This work establishes a reliable and effective numerical approach for the calculation of structural elements made from a composite material, whose behavior is geometrically nonlinear.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectВишеслојни композитиsr
dc.subjectLayered compositeen
dc.subjectLeaf springen
dc.subjectGeometrical nonlinear analysisen
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectTactical UAVen
dc.subjectFailure indexen
dc.subjectTsai-Wu failure criterionen
dc.subjectГибањsr
dc.subjectГеометријски нелинеарна анализаsr
dc.subjectМетода коначних елеменатаsr
dc.subjectТактичка беспилотна летелицаsr
dc.subjectКоефицијент иницијалног отказаsr
dc.subjectTsai-Wu критеријум ломаsr
dc.titleНумеричко моделирање делова структуре летелице од вишеслојних композитних материјала у подручју геометријске нелинеарностиsr
dc.title.alternativeNumerical modeling of aircraft structural parts made of laminated composite materials in the area of geometrical nonlinear behavioren
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПетровић, Златко; Симоновић, Aлександар; Стефановић, Зоран; Ступар, Слободан; Динуловић, Мирко; Илић, Ивана Д.; Numeričko modeliranje delova strukture letelice od višeslojnih kompozitnih materijala u području geometrijske nelinearnosti;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record