Show simple item record

Removal of heavy metals ions from aqueous solutions using zeolites: mechanism, kinetics and application in fluidizied bed

dc.contributor.advisorObradović, Bojana
dc.contributor.otherRajić, Nevenka
dc.contributor.otherNikačević, Nikola
dc.contributor.otherDamjanović, Ljiljana
dc.creatorJovanović, Mina B
dc.date.accessioned2016-10-10T06:34:25Z
dc.date.available2016-10-10T06:34:25Z
dc.date.available2020-07-03T09:20:21Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6753
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3988
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13390/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13436/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48268047
dc.description.abstractZagađenje prirodnih voda jonima teških metala predstavlja rastuću opasnost za čoveka i životnu sredinu. Postupci koji se koriste u tretmanima otpadnih voda praćeni su velikim investicionim i operativnim troškovima, kao i troškovima odlaganja iskorišćenog materijala nakon obrade. Jedno od rešenja predstavlja primenu adsorpcije uz korišćenje adsorbenata niske cene među kojima se izdvaja prirodni zeolit koji je mineralni resurs Srbije. Cilj istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji je bio razvoj procesa uklanjanja jona teških metala iz otpadnih voda korišćenjem zeolita. Izabrani su prirodni zeolitklinoptilolit iz ležišta Zlatokop u Vranjskoj Banji koje se smatra najvećim u Evropi, i zeolit A koji je komercijalno najdostupniji sintetički zeolit. U eksperimentima je ispitano uklanjanje dvovalentnih katjona Cu(II), Mn(II), Zn(II), Ni(II) i Pb(II) iz vodenih rastvora korišćenjem prirodnog zeolita u vidu praha i sintetičkog zeolita 4A u vidu kuglica. Eksperimentalna ispitivanja su obuhvatila određivanje adsorpcionih kapaciteta zeolita, ravnotežnih parametara, mehanizma i kinetike procesa, potrebnog vremena kontakta zeolita i rastvora za postizanje ravnoteže, kao i afiniteta prirodnog zeolita u pogledu uklanjanja različitih katjona. U cilju primene u pilot-postrojenju i industriji u procesima prečišćavanja otpadnih voda, u ovom radu je ispitana i mogućnost primene fluidizovanog sloja kuglica zeolita A za uklanjanje Cu(II) i Mn(II) iz vodenih rastvora.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172018/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/45019/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectzeolitisr
dc.subjectzeolitesen
dc.subjectteški metalisr
dc.subjectotpadne vodesr
dc.subjectkinetikasr
dc.subjectadsorpcijasr
dc.subjectjonska izmenasr
dc.subjectkinetički modelisr
dc.subjectregeneracija zeolitasr
dc.subjectfluidizovan slojsr
dc.subjectheavy metal ionsen
dc.subjectwastewateren
dc.subjectkineticsen
dc.subjectadsorptionen
dc.subjection-exchangeen
dc.subjectkinetic modelen
dc.subjectzeolite regenerationen
dc.subjectfluidized beden
dc.titleUklanjanje jona metala iz vodenih rastvora korišćenjem zeolita:mehanizam, kinetika i primena u fluidizovanom slojusr
dc.titleRemoval of heavy metals ions from aqueous solutions using zeolites: mechanism, kinetics and application in fluidizied beden
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractОбрадовић, Бојана; Дамјановић, Љиљана; Никачевић, Никола; Рајић, Невенка; Јовановић, Мина Б; Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита:механизам, кинетика и примена у флуидизованом слоју; Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита:механизам, кинетика и примена у флуидизованом слоју;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/17483/IzvestajKomisije4950.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/17482/Disertacija4950.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record