Show simple item record

Legacy in a library; Легат в библиотеке

dc.contributor.advisorVraneš, Aleksandra
dc.contributor.otherĐoković, Gordana
dc.contributor.otherĐurišić-Bečanović, Tatjana
dc.creatorArbutina, Nada
dc.date.accessioned2016-10-08T15:55:52Z
dc.date.available2016-10-08T15:55:52Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3994
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13422/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13428/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48148495
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6694
dc.description.abstractРад под називом Легат у библиотеци бави се овом врстом даривања као особеном и неспорно значајном начину обогаћивања библиотечких фондова. Легат је у општем смислу вишеслојан, али у основи се може посматрати из најмање две визуре: унутрашње и спољашње. С једне стране, легат представља широкогруди чин дародавца који следи своје унутрашње личне, патриотске, филантропске, научне или уметничке пориве, а с друге стране има и спољашњу конотацију у виду прихватања обичаја који у Србији сеже далеко у прошлост. Захваљујући установљавању институције легата сачувани су од заборава многи плодови рада и стваралаштва који су било на локалном, било на општем нивоу културе, од ванредног значаја. Легати не само да на специфичан начин осветљавају историју, они представљају непроцењиво благо које чини чврсто полазиште за потоње генерације...sr
dc.description.abstractDissertation named Legacy in a Library explores this type of donation as a specific and undeniably significant means of enriching library funds. Generally speaking, legacy comprises several layers, but essentially it can be regarded from two aspects: internal and external. On one hand, the legacy is a generous act of the donor out of his/her inner personal, patriotic, philanthropic, scientific or artistic impulse, but on the other hand, it implies an external connotation of acknowledging tradition which dates far back in the past. Owing to the establishment of the legacy, numerous works of exceptional cultural importance at a local or general level have been brought out of oblivion. Not only do legacies illuminate history in a specific way, but they also represent cultural and scientific gem which is the firm starting point for future generations...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлегат, легатор, библиотеке, културно наслеђе, правна регулатива, библиотечко право, библиотечко-информациона грађа, дигитализација легата, Република Србија и културна стратегија, заштита легатаsr
dc.subjectlegacy, legacy donor, libraries, cultural heritage, legal regulation, library right, library and information material, legacy digitalisation, the Republic of Serbia and cultural strategy, legacy protectionen
dc.titleЛегат у библиотециsr
dc.titleLegacy in a library; Легат в библиотекеen
dc.typeThesis
dcterms.abstractВранеш, Aлександра; Ђуришић-Бечановић, Татјана; Ђоковић, Гордана; Aрбутина, Нада; Legacy in a library; Legat v biblioteke; Legat u biblioteci;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record