Show simple item record

Serbian linguistic terminology i the 19th century

dc.contributor.advisorMilanović, Aleksandar
dc.contributor.otherĆorić, Božo
dc.contributor.otherStijović, Rada
dc.contributor.otherBjelaković, Isidora
dc.creatorRanđelović, Ana Z.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:27Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:27Z
dc.date.issued2016-06-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3486
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12137/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12175/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48081167
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6201
dc.description.abstractПредмет анализе у овом раду чини предстандардни и стандардни лексикон, тематски ограничен на језикословну терминологију регистровану током 19. века у граматикама, уџбеницима, уопште делима научног, публицистичког и есејистичког карактера са филолошком тематиком. С циљем да се прати развој језикословног метајезика код Срба у 19. веку, анализирано је укупно 127 различитих извора, објављиваних у периоду од 1801. до 1894. године. Корпус за ово истраживање чине: 21 граматика, 19 специјализованих језикословних уџбеника (из области синтаксе и акцентологије) и монографија о језику, три буквара, два правописа и 82 дела научног, публицистичког и есејистичког карактера (чланци, полемичке расправе, писма и предговори појединих издања у којима се расправља о питањима језикословља). Наведени текстови писани су на рускословенском, славеносрпском, доситејевском славеносрпском, вуковском, али и на српском народном језику...sr
dc.description.abstractThe subject of the analysis in this work is the pre-standard and standard lexicon, thematically limited to linguistic terminology registered during the 19th century in grammar books, textbooks, and generally in scientific, publicist and essay works with a philological context. In order to follow the development of the Serbian linguistic metalanguage in the 19th century, 127 different sources, published between 1810 and 1894, have been analyzed. The corpus for this research comprises: 21 grammar books, 19 specialized linguistic textbooks (syntax and accentology) and language monographies, three reading books, two orthography books and 82 scientific, publicist and essay works (articles, polemic discussions, letters, forewords to some editions discussing linguistic questions). The said texts were written in Russian-Slavonic, Slavonic-Serbian mixture, Vuk’s language and Serbian folk language...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectисторија српског књижевног језика, језикословље, терминологија, лексикологија, рускословенски језик, славеносрпски језик, стандардни српски језикsr
dc.subjecthistory of the Serbian literary language, linguistics, terminology, lexicology, Russian-Slavonic language, Slavonic-Serbian language, standard Serbian languageen
dc.titleЈезикословна терминологија код Срба у 19. векуsr
dc.titleSerbian linguistic terminology i the 19th centuryen
dc.typeThesis
dcterms.abstractМилановић, Aлександар; Ћорић, Божо; Стијовић, Рада.; Бјелаковић, Исидора; Ранђеловић, Aна З.; Jezikoslovna terminologija kod Srba u 19. veku;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record