Приказ основних података о дисертацији

dc.contributor.advisorTumbas, Pere
dc.contributor.otherBobera, Dušan
dc.contributor.otherArsovski, Zora
dc.contributor.otherMatković, Predrag
dc.contributor.otherVukmirović, Srđan
dc.contributor.otherTumbas, Pere
dc.creatorMarić, Mirjana
dc.date.accessioned2016-04-16T15:03:51Z
dc.date.available2016-04-16T15:03:51Z
dc.date.issued2016-03-19
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145267748416692.pdf?controlNumber=(BISIS)99855&fileName=145267748416692.pdf&id=4808&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99855&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije145267743145882.pdf?controlNumber=(BISIS)99855&fileName=145267743145882.pdf&id=4806&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5151
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботицаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.titleMetodološko-radni okvir za razvoj softverske arhitekture poslovnog softvera u agilnim procesimasr
dc.typeThesissr
dcterms.abstractТумбас Пере; Бобера Душан; Aрсовски Зора; Матковић Предраг; Вукмировић Срђан; Тумбас Пере; Марић Мирјана; Методолошко-радни оквир за развој софтверске архитектуре пословног софтвера у агилним процесима; Методолошко-радни оквир за развој софтверске архитектуре пословног софтвера у агилним процесима;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији