Show simple item record

dc.contributor.advisorFilipović, Jelena
dc.contributor.otherPopović, Ljudmila
dc.contributor.otherDudok, Miroslav
dc.creatorSokolović, Dalibor A.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:45Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:45Z
dc.date.issued2015-02-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2184
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10017/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47185167
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4079
dc.descriptionОсновни циљ рада је приказ тренутне језичке ситуације словенских мањинских говорних заједница на примеру лужичкосрпске заједнице у Немачкој и словачке заједнице у Војводини из перспективе екологије језика, социолингвистичке дисциплине која се концентрише не само на друштвени аспект употребе и функције језика, већ је посвећена и разматрању еколошког контекста и односа у којима се одређена заједница налази. Рад обухвата анализу тренутног стања ових говорних заједница у мањинском положају и фактора који су до таквог стања довели користећи се моделом еколингвистичких одлика језика пољског лингвисте Зђислава Воншјика...sr
dc.descriptionThe main objectiv of this study is to present the current language situation of Slavonic minority speech communities on the example of Sorbian community in Germany and Slovakian community in Vojvodina from the perspective of language ecology, a sociolinguistic discipline that focuses not only on social aspects of use and function of language, but is also devoted to considerations of the ecological context and relations in which a community is situated. The research includes an analysis of the present situation of these speech communities in minority position and the factors that have led to such a situation using a model of ecolinguistic language features of Polish linguist Zdzisław Wąsik...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлужичкосрпски језик, словачки језик у Војводини, екологија језика, мањинске словенске говорне заједнице, угрожени језици, одржање језика, ревитализација језика, језичка лојалност, језичка политика и планирање, стандардизација језикаsr
dc.subjectSorbian language, Slovak language in Vojvodina, language ecology, Slavonic minority speech communities, endangered languages, language maintance, language revitalization, language loyalty, language education policy, language standardizationen
dc.titleО мањинским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру лужичких Срба и војвођанских Словакаsr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractФилиповић, Јелена; Дудок, Мирослав; Поповић, Људмила; Соколовић, Далибор A.; O manjinskim slovenskim jezicima iz perspektive ekologije jezika na primeru lužičkih Srba i vojvođanskih Slovaka;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record