Приказ основних података о дисертацији

dc.contributor.advisorAntić, Svetlana
dc.contributor.otherStefanović, Natalija
dc.contributor.otherAnđelković, Zlatibor
dc.creatorJovanović, Ivan D.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:22:56Z
dc.date.available2016-01-05T13:22:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://eteze.ni.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1255
dc.identifier.urihttps://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:843/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70052&RID=532954262
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3942
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Нишу, Медицински факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Нишуsr
dc.subjectHoroidni pleksus, humanisr
dc.titleImunohistohemijska i morfometrijska analiza psamomatoznih telašaca horoidnog spleta u toku starenja čovekasr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractAнтић, Светлана; Aнђелковић, Златибор; Стефановић, Наталија; Јовановић, Иван Д.; Имунохистохемијска и морфометријска анализа псамоматозних телашаца хороидног сплета у току старења човека; Имунохистохемијска и морфометријска анализа псамоматозних телашаца хороидног сплета у току старења човека;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији