Show simple item record

dc.contributor.advisorVulić, Nikola
dc.contributor.otherČajkanović, Veselin
dc.contributor.otherĐurić, Dragiša
dc.contributor.otherBudimir, Milan
dc.creatorSavić-Rebac, Anica
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:34Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:34Z
dc.date.issued1932
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1457
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8691/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=36738831
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3318
dc.descriptionПрилазећи једноме послу који би надмашио и далеко већу духовну способност и радну силу него што je наша, сматрамо да треба да га започнемо малом апологијом теме и метода — што he y овом случају бити управо самооправдање. Јер, дакако, ми немамо да говоримо о значајности теме, него о смелости са којом јој прилазимо. Истина: αιτία έλομένου ’ ΰεος αναίτιος. Али наша кривица je трансцендентна, предживотна, a наша дужност je најзад била y томе да приђемо са смелошћу ономе што нисмо могли неизабрати. Остала фаталност ce развијала из теме, која, бар онаква каква ce нама приказала, не трпи ни чисто књижевну обраду, a ни мудро ограничење y научном испитивању. Јер и поред тога што су многи одлични духови писали о овој теми, она je ипак и сувише мало испитана a да би ce могло брзо прелазити на синтетичан свеобухватни поглед; тек небројени детаљи, још неиспитани, могли би да објасне најважније моменте. A с друге страме, концепција Ероса, са свим својим гранањима космолошким, психолошким и осећајним, простире ce тако далеко, и улази y тако разнородне слојеве, да гони испитивача и против његове воље на непрекидно проширивање области. И тако смо je морали захватити y широким размерима, y многоструким слојевима духа, простора и времена...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleПредплатонска еротологијаsr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractВулић, Никола; Будимир, Милан; Ђурић, Драгиша; Чајкановић, Веселин; Савић-Ребац, Aница; Predplatonska erotologija;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record