Show simple item record

A new approach to statistical data analysis in psychology : from rigid statistical packages to flexible systems

dc.contributor.advisorTenjović, Lazar
dc.contributor.otherOpačić, Goran
dc.contributor.otherBogosavljević, Srđan
dc.creatorZorić, Aleksandar
dc.date.accessioned2016-01-05T12:52:36Z
dc.date.available2016-01-05T12:52:36Z
dc.date.issued2013-02-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=405
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6113/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=522950039
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3244
dc.descriptionУ раду су укратко приказана четири популарна статистичка пакета, који се донекле разликују у својим филозофијама. Два од њих се заснивају на “отвореном“ коду статистичких процедура, коду је доступан јавности. Аутор се залаже за популаризацију ове струје, са основном хитпотезом да писати код користећи програмски језик, који са својим једноставним правилима не дозвољавају недореченост и непотпуну дефинисаност, приморавају аутора кода да употпуности разуме, схвати и научи методу коју покушава да алгоритмизира. У раду је предложен нов императивни матрични језик, који се по својој синтаски ослања на популарну синтаску језика C, а у себи садржи неколико нових конструката примењивих на операције са матрицама. На крају је дат пример програма написаног у коду предложеног језика за једну једноставну статистичку процедуру.sr
dc.descriptionThe paper briefly outlines the four popular statistical packages which are somewhat different in their philosophies. Two of them are based on the “open source” philosophy of statistical procedures; the code of these procedures is publicly available. The author calls for the popularization of this practice, with basic idea that writing a code using a programming language, the language that is based on the simple rules that do not allow ambiguity or incomplete definitions, is forcing the author to fully understand the code and what more to understand and learn the method that he is trying to code. The paper suggests a new imperative language for matrix manipulation, which is based on the popular syntax of C language. The proposed new lanuguage contains several new constructs applicable to operations with matrices. At the end, an example program, for a simple statistical procedure coded in the proposed language, is presented.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectpsihologija, jezik, statistika, programiranjesr
dc.subjectpsichology, language, statistics, programmingen
dc.titleНови приступ статистичкој анализи података у психологији : од ригидних статистичких пакета ка флексибилном системуsr
dc.titleA new approach to statistical data analysis in psychology : from rigid statistical packages to flexible systemsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractТењовић, Лазар; Опачић, Горан; Богосављевић, Срђан; Зорић, Aлександар; Novi pristup statističkoj analizi podataka u psihologiji : od rigidnih statističkih paketa ka fleksibilnom sistemu;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record