Show simple item record

From a Space odyssey to Eyes wide shut : analysis of different forms on presence of images in the films of Stanley Kubrick

dc.contributor.advisorČupić, Simona
dc.contributor.otherMernik, Lidija
dc.contributor.otherTodić, Milanka
dc.contributor.otherMijušković, Slobodan
dc.contributor.otherRadić, Nenad
dc.creatorMetlić, Dijana
dc.date.accessioned2016-01-05T12:52:07Z
dc.date.available2016-01-05T12:52:07Z
dc.date.issued2012-06-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=272
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5557/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43504399
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3215
dc.descriptionU radu će biti analizirano stvaralaštvo Stenlija Kjubrika (Stanley Kubrick), jednog od najuticajnijih filmskih autora druge polovine XX veka. Cilj teksta jeste predstavljanje uočenih veza između Kjubrikovih filmova i američke umetnosti, s jedne strane, kao i evropske umetničke tradicije, s druge strane. Pri tom se pod američkom i evropskom umetnošću podrazumeva polje likovnih umetnosti, književnosti i filma. U tezi će biti analiziran složeni koncept filmskog kadra/slike unutar Kjubrikovog opusa. Uprkos relativno skromnom broju od trinaest celovečernjih filmova, njegova dela predstavljaju kompleksne narativno-vizuelne celine. Posebna pažnja biće posvećena kadru/slici i načinu na koji on u filmovima proizvodi značenje. Fokus rada čini razmatranje različitih pojavnih vidova slike i njenog višestrukog prisustva: na prvom mestu filmske slike, čiji okvir čine ivice kadra (osnovna slika određena ograničenjima filmskog medija, kao i snimateljske tehnologije); zatim slike/reprezentacije (dela likovne umetnosti), koja se pojavljuje u okviru prve, kao segment enterijera, montažnog prostora ili kao sastavni deo kadra, njegov fragment ili čak frejm (sekundarna slika koja produbljuje primarni nivo ukazujući na nove aspekte filmske fabule) i konačno, slike kao ogledala, ekrana ili prozora, koja uspostavlja virtualno polje posmatranja i multiplikuje filmsku viziju. Komentarišući kombinaciju ova tri oblika vizuelnog iskustva kojima je gledalac izložen, u radu će biti problematizovano posmatranje tj. gledanje, kao najbitniji proces u konstituisanju ljudskog znanja. Pojedini Kjubrikovi filmovi samo prividno imaju tematski okvir, ali zapravo su filmovi o posmatranju (pogledu) i putovanju u nepoznato posredstvom oka. U tom smislu najznačajniji primeri su filmovi Odiseja u svemiru 2001, Paklena pomorandža, Isijavanje i Širom zatvorenih očiju. Polazeći od međusobnih veza filmske i likovnih umetnosti biće pokazano da postoji neraskidiva povezanost između nepokretne likovne reprezentacije i pokretne filmske slike, i da se tek kroz proces njihovog sučeljavanja može doći do pravog razumevanja Kjubrikove umetnosti.sr
dc.descriptionIn this paper the work of Stanley Kubrick, one of the most prominent film authors in the second half of XX century, will be analyzed. In the thesis, I will try to establish connections between Kubrick's films and American art, as well as links with European tradition. American and European art in this paper are defined through film, fine arts and literature. Versatile concepts of film image in the works of Stanley Kubrick will be explored. He made only thirteen feature films, but each film has multifaceted narrative and visual structure. The spotlight of this paper will be on film image and on how it produces meaning. Diverse forms of images are displayed in Kubrick's films: firstly, there is film image or shot, whose borders are defined by frame (basic picture conditioned by film technology and made with camera), secondly, image as painting (work of fine arts) as part of representational content of shot, as segment of interior or edited space, but also as integral part of film tape, i. e. frame (this dimension of image presence brings out new aspects of film narrative) and finally, image as mirror, screen or window, constituting the field of virtual and multiple-level vision. Combining these three image structures Kubrick concentrates on the process of seeing and on the importance of human eye in knowledge acquisition. Some of his main works are about human gaze and about seeing. Among them, Space Odyssey, Clockwork Orange, The Shinning and Eyes Wide Shut are composed as journeys into unidentified worlds with the help of the eye. Based on the relations recognized between film and fine arts, I will try to demonstrate that Kubrick's films can be completely understood only if we break boundaries between motionless representation of fine arts and dynamic representation of film: his shot is almost always composed as painting with surfaces of colors and light that are prior to camera movement and mis-en-scène.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectKjubriksr
dc.subjectKubricken
dc.subjectfilmsr
dc.subjectslikasr
dc.subjectekransr
dc.subjectogledalosr
dc.subjectokosr
dc.subjectreprezentacijasr
dc.subjectpogledsr
dc.subjectsubjektivna naracijasr
dc.subjectfilmen
dc.subjectimageen
dc.subjectscreenen
dc.subjectmirroren
dc.subjecteyeen
dc.subjectrepresentationen
dc.subjectgazeen
dc.subjectsubjective narrationen
dc.titleIzmeđu Odiseje u svemiru i Širom zatvorenih očiju : analiza različitih oblika prisustva slike u filmovima Stenlija Kjubrikasr
dc.titleFrom a Space odyssey to Eyes wide shut : analysis of different forms on presence of images in the films of Stanley Kubricken
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЧупић, Симона; Тодић, Миланка; Мерник, Лидија; Радић, Ненад; Мијушковић, Слободан; Метлић, Дијана; Између Одисеје у свемиру и Широм затворених очију : анализа различитих облика присуства слике у филмовима Стенлија Кјубрика; Између Одисеје у свемиру и Широм затворених очију : анализа различитих облика присуства слике у филмовима Стенлија Кјубрика;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record