Show simple item record

Dermocosmetic emulsions stabilized with lamellar liquid-crystalline phase as a vehicle for lactobionic acid - colloidal structure, efficacy and safety assessments

dc.contributor.advisorSavić, Snežana
dc.contributor.otherVuleta, Gordana
dc.contributor.otherArsić, Ivana
dc.contributor.otherVesić, Sonja
dc.contributor.otherCekić, Nebojša
dc.creatorTasić-Kostov, Marija Ž.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:49:46Z
dc.date.available2016-01-05T12:49:46Z
dc.date.issued2013-02-01
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=211
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5466/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43567375
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3136
dc.descriptionУвод Алфа-хидрокси киселине (енг. alphahydroxyacids, AHAs) представљају групу активних супстанци у препаратима на граници козметички производ – дерматолошки лек, тзв. дермокозметичким производима/козметоцеутицима. Поред доказане ефикасности и мултифункционалности, AHAs показују неповољан безбедносни профил на кожи, нарочито уколико су инкорпориране у неадекватне носаче. Тврди се да је представник новије генерације AHAs, првенствено лактобионска киселина (ЛК), безбеднија за примену на кожи. Савремена козметологија тежи формулацији ефикасних, нешкодљивих, естетски и еколошки прихватљивих производа. Фокус је посебно на природним сурфактантима као помоћним састојцима емулзионих носача, нарочито на шећерним ПАМ – алкил полиглукозидима (АПГ). Нема података о компатибилности ЛК и АПГ; информације о ефикасности и безбедности ЛК у емулзијама стабилисаним АПГ мешаним емулгаторима (сличним реалним дермокозметичким/ дермофармацеутским системима) оскудне су и нису добијене у складу са релевантним захтевима актуелних законских смерница – Уредбе EU 1223/2009 о козметичким производима. Циљ истраживања Циљ истраживања ове докторске дисертације био је: 1) формулација физички стабилних мултикомпонентних емулзија стабилисаних АПГ мешаним емулгаторима различитих дужина алкил ланаца, са и без ЛК; 2) процена колоидне структуре ових емулзија; 3) процена и поређење њихове безбедности и ефикасности на кожи у складу са захтевима важећих европских прописа. Тачније, свеобухватна испитивања спроведена су ради процене погодности емулзија са различитим АПГ мешаним емулгаторима да буду носачи за киселу и хигроскопну ЛК, као и ради одређивања и поређења ефикасности и безбедности 6% ЛК у односу на исту концентрацију гликолне киселине (ГК), представника старије генерације AHAs. Крајњи циљ била је свеобухватна процена погодности употребе ЛК и АПГ као алтернативних састојака дермокозметичких производа...sr
dc.descriptionIntroduction Alphahydroxyacids (AHAs) represent the class of actives in border-line topical products – cosmeceuticals/dermocosmetics. Although AHAs exhibit multiple benefits to the skin, the application of cosmeceuticals containing "old generation" AHAs representatives is often limited due to their compromising safety profile, particularly when they are incorporated into unsuitable vehicle. There is a growing need for research into new skin- and environmentally-friendly actives and surfactants in the field of cosmetics; it is claimed that "new generation" AHAs, particularly lactobionic acid (LA), could be used as safer alternatives to "old" ones, while natural alkyl polyglucoside (APG) emulsifiers are in the focus of current researches as well. There is a lack of studies, complying with the Regulation (EC) No 1223/2009, which clarify the efficacy and safety of topical application of LA per se or LA incorporated into APG-based emulsions. Aim The aim of this study was to 1) formulate physically stable emulsions, similar to real pharmaceuticals/dermocosmetic vehicles, with or without LA, based on different mixed APG surfactants varying in the alkyl chain length; 2) assess the colloidal structure of the emulsions; 3) assess the main aspects of the efficacy and safety of investigated dermocosmetic APG-based emulsions containing LA, and compare them with the same aspects of APG-based emulsions containing glycolic acid (GA, old generation AHA). The appropriate tests were performed according to the requirements of the EC legislation, in order to investigate both LA and APGs as alternative cosmeceutical compounds...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЛактобионска киселина, дермокозметички производи /козметоцеутици, алфа-хидрокси киселине (AHAs), алкил полиглукозидни (АПГ) мешани емулгатори, ламеларне течно-кристалне фазе, биофизичка мерења на кожи, вештачка кожа, антиоксиданси, in vivo/in vitro ефикасност и безбедност дермокозметичких производа, Уредба EU 1223/2009 о козметичким производимаsr
dc.subjectlactobionic acid; cosmeceuticals; alphahydroxyacids (AHAs); alkyl polyglucoside-mixed emulsifiers; lamellar lyotropic liquid crystals; bioengineering of the skin; artificial skin; antioxidants; in vivo/ in vitro skin performance of dermocosmetic products; Regulation (EC) No 1223/2009 of the European parliament and of the Councilen
dc.titleДермокозметичке емулзије са ламеларном течно-кристалном фазом као носач за лактобионску киселину : испитивање колоидне структуре, ефикасности и безбедностиsr
dc.titleDermocosmetic emulsions stabilized with lamellar liquid-crystalline phase as a vehicle for lactobionic acid - colloidal structure, efficacy and safety assessmentsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractСавић, Снежана; Aрсић, Ивана; Вулета, Гордана; Цекић, Небојша; Весић, Соња; Тасић-Костов, Марија Ж.; Dermokozmetičke emulzije sa lamelarnom tečno-kristalnom fazom kao nosač za laktobionsku kiselinu : ispitivanje koloidne strukture, efikasnosti i bezbednosti;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record