Приказ резултата 1-20 од 88

  Наслов
  Analiza faktora koji utiču na rast nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine [1]
  Analiza poslovnih performansi bankarskog sektora u zemljama Centralne i Istočne Evrope [1]
  Arabic XML documents: summarizing, managing, and securing [1]
  Contribution to designing of microwave bandpass filters with capacitive coupled resonators [1]
  Development of algorithms and simulation of transitional process in transformer windings with computer supports [1]
  Improvement of quality of service for broadband Internet access provided using electro-distribution powerlines in Republic Serbia [1]
  Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije [1]
  Jedna klasa sistema zaštite u računarskom oblaku zasnovana na homomorfnim šiframa [1]
  Model interoperability of information systems based on Open source software in education [1]
  Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na Open Source softveru u obrazovanju [1]
  Model multidisciplinarnog pristupa u korišćenju obnovljivih izvora energije [1]
  Numerical and experimental analysis of aperature arrays impact on the shielding effectiveness of metal enclosures in microwave frequency range [1]
  Numerička i eksperimentalna analiza uticaja grupe otvora na karakteristike oklapanja metalnih kućišta u mikrotalasnom frekvencijskom opsegu [1]
  One class of protection system in Cloud based on homomorphic cyper system [1]
  Predicting retail banking consumer behaviour through statistics [1]
  Prevencija računovodstvenih manipulacija u finansijskim izvještajima preduzeća u BiH [1]
  Prilog projektovanju mikrotalasnih filtara propusnika opsega sa kapacitivno spregnutim rezonatorima [1]
  Public finance reform and the roll of official development assistance and international organizations – example of the Republic of Serbia [1]
  Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio opreme [1]
  Razvoj novog modela primene poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju [1]