Приказ резултата 1-20 од 80

  Наслов
  Analiza poslovnih performansi bankarskog sektora u zemljama Centralne i Istočne Evrope [1]
  Arabic XML documents: summarizing, managing, and securing [1]
  Contribution to designing of microwave bandpass filters with capacitive coupled resonators [1]
  Development of algorithms and simulation of transitional process in transformer windings with computer supports [1]
  Jedna klasa sistema zaštite u računarskom oblaku zasnovana na homomorfnim šiframa [1]
  Model interoperability of information systems based on Open source software in education [1]
  Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na Open Source softveru u obrazovanju [1]
  Numerical and experimental analysis of aperature arrays impact on the shielding effectiveness of metal enclosures in microwave frequency range [1]
  Numerička i eksperimentalna analiza uticaja grupe otvora na karakteristike oklapanja metalnih kućišta u mikrotalasnom frekvencijskom opsegu [1]
  One class of protection system in Cloud based on homomorphic cyper system [1]
  Predicting retail banking consumer behaviour through statistics [1]
  Prevencija računovodstvenih manipulacija u finansijskim izvještajima preduzeća u BiH [1]
  Prilog projektovanju mikrotalasnih filtara propusnika opsega sa kapacitivno spregnutim rezonatorima [1]
  Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio opreme [1]
  Razvoj novog modela primene poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju [1]
  Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine [1]
  Speech Recognition in noisy environment using Deep Learning Neural Network [1]
  Strategija transformacije turističko-ugostiteljske ponude vojnih ustanova Srbije [1]
  Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije [1]
  Uporedna analiza održivog razvoja planinskog turizma Alpske i Dinarske regije [1]