Now showing items 69-88 of 112

  Title
  Корпоративна друштвена одговорност глобалних и локалних компанија у земљама југоисточне Европе [1]
  Мерење конкурентности као основа за унапређење положаја туристичке дестинације [1]
  Међузависност shopper маркетинга и category менаџмента [1]
  Међународна трговина и производи за финансирање трговине: Изазови у условима глобализације и финансијске кризе [1]
  Моделовање утицаја шума и интерференције у бежичним комуникационим системима применом вештачких неуронских мрежа [1]
  Нова класа генератора случајних низова заснована на звучној картици [1]
  Нови модел аналогије вештачких и биолошких когнитивних структура базиран на својствима фракталне модуларизације целуларних неуралних мрежа [1]
  Нови систем идентификације новорођених беба и гаранције родитељства заснован на биометрији [1]
  Одређивање стратегијског развоја туризма Војводине применом ланца вредности [1]
  Остваривање друштвене одговорности и одрживог развоја у туризму Србије [1]
  Персоналне финансије и породично предузетништво [1]
  Перформансе преноса слике FSO каналом у "Last Mile" конекцији у присуству сцинтилације [1]
  Перформативност у основама система туристичке анимације [1]
  Политика резервисања у савременим условима пословања [1]
  Постмодерне тенденције у модној индустрији [1]
  Примена ГИС концепта у функцији анализе вода као туристичког ресурса Београда [1]
  Процес формирања и управљања портфолиом корпоративних клијената пословне банке [1]
  Развој алгоритма и симулација транзиентних процеса у намотајима трансформатора уз подршку рачунара [1]
  Развој и промене компаративних предности општине Тутин [1]
  Рачуноводствене импликације залиха недовршене производње [1]