Now showing items 34-53 of 120

  Title
  Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa [1]
  Principi primene kriptografske ''valute'' u obrazovnom sistemu [1]
  Public finance reform and the roll of official development assistance and international organizations – example of the Republic of Serbia [1]
  Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio opreme [1]
  Razvoj novog modela primene poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju [1]
  Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine [1]
  Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije [1]
  Speech Recognition in noisy environment using Deep Learning Neural Network [1]
  Statistical assessment of improvement of students' success who studied using DLS platforms [1]
  Stragijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije [1]
  Strategija transformacije turističko-ugostiteljske ponude vojnih ustanova Srbije [1]
  The impact of banking in Serbia on economic development from the establishment of first banks to modern banking [1]
  Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije [1]
  Tranzicija bankarstva i finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini [1]
  Unapredjenje protokola za razmenu ključeva na bazi ličnih identifikacionih dokumenata pošiljaoca i primaoca [1]
  Unapreðenje rasporeðivanja poslova i balansiranja opterecenja u klaud okruženju primenom metaheuristika inteligencije rojeva [1]
  Unapređenje procesiranja medicinskih digitalnih slika pomocu algoritama inteligencije rojeva [1]
  Uporedna analiza održivog razvoja planinskog turizma Alpske i Dinarske regije [1]
  Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte [1]
  Uticaj stranih direktnih investicija na tekući račun Srbije [1]