Now showing items 33-52 of 105

  Title
  Speech Recognition in noisy environment using Deep Learning Neural Network [1]
  Statistical assessment of improvement of students' success who studied using DLS platforms [1]
  Strategija transformacije turističko-ugostiteljske ponude vojnih ustanova Srbije [1]
  Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije [1]
  Tranzicija bankarstva i finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini [1]
  Unapređenje procesiranja medicinskih digitalnih slika pomocu algoritama inteligencije rojeva [1]
  Uporedna analiza održivog razvoja planinskog turizma Alpske i Dinarske regije [1]
  Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte [1]
  Uticaj stranih direktnih investicija na tekući račun Srbije [1]
  Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera [1]
  Validacija procesa čišćenja u proizvodnji dijetetskih suplemenata kao farmaceutsko doziranih preparata [1]
  Valorizacija kulturnih vrednosti Kosova i Metohije u funkciji turističke ponude [1]
  Valorization of Kosovo and Metohija in the function of tourism offer [1]
  Značaj nautičkog turizma za razvoj turizma Crne Gore [1]
  Značaj regulatornog okvira Solventnost II na poslovanje društava za osiguranje u Republici Srbiji [1]
  Анализа Twitter података и могућности примене у едукацији [1]
  Анализа нивоа концентрације у банкарском сектору и у сектору осигурања у земљама Централне и Источне Европе [1]
  Анализа ризика осигурања од губитака вредности робних записа и компензациони фонд [1]
  Аутоматизација система поручивања у функцији смањења недостатака залиха у малопродаји [1]
  Валидност доказа у економско-финансијској форензици [1]