Now showing items 24-43 of 112

  Title
  Odlučivanje bazirano na premium principu u prospekt teoriji predstavljeno neaditivnim integralima [1]
  One class of protection system in Cloud based on homomorphic cyper system [1]
  Osnove i perspektive razvoja vinskog turizma u Srbiji [1]
  Predicting retail banking consumer behaviour through statistics [1]
  Prevencija računovodstvenih manipulacija u finansijskim izvještajima preduzeća u BiH [1]
  Prilog projektovanju mikrotalasnih filtara propusnika opsega sa kapacitivno spregnutim rezonatorima [1]
  Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje [1]
  Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa [1]
  Principi primene kriptografske ''valute'' u obrazovnom sistemu [1]
  Public finance reform and the roll of official development assistance and international organizations – example of the Republic of Serbia [1]
  Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio opreme [1]
  Razvoj novog modela primene poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju [1]
  Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine [1]
  Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije [1]
  Speech Recognition in noisy environment using Deep Learning Neural Network [1]
  Statistical assessment of improvement of students' success who studied using DLS platforms [1]
  Stragijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije [1]
  Strategija transformacije turističko-ugostiteljske ponude vojnih ustanova Srbije [1]
  Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije [1]
  Tranzicija bankarstva i finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini [1]