Now showing items 48-67 of 105

  Title
  Анализа Twitter података и могућности примене у едукацији [1]
  Анализа нивоа концентрације у банкарском сектору и у сектору осигурања у земљама Централне и Источне Европе [1]
  Анализа ризика осигурања од губитака вредности робних записа и компензациони фонд [1]
  Аутоматизација система поручивања у функцији смањења недостатака залиха у малопродаји [1]
  Валидност доказа у економско-финансијској форензици [1]
  Географски информациони системи у функцији унапређења промоције туристичких прозвода националних паркова Србије [1]
  Дизајнирање у хотелијерству као фактор диференцирања хотелског производа [1]
  Евалуација новог приступа у заштити VOIP комуникација [1]
  Економски развој и енергетска ефикасност: моделовање односа и мета-анализа [1]
  Енергетски ефикасно решење платформе за мобилно учење у Cloud computing окружењу [1]
  Етички аспекти интегрисаних маркетиншких комуникација [1]
  Запошљавање у националним стратегијама одрживог развоја [1]
  Карактеристике укрштених дипола са коњуговано-комплексним импендансама и њихова примена [1]
  Квантификација ризика у ланцима снабдевања [1]
  Корпоративна друштвена одговорност глобалних и локалних компанија у земљама југоисточне Европе [1]
  Мерење конкурентности као основа за унапређење положаја туристичке дестинације [1]
  Међузависност shopper маркетинга и category менаџмента [1]
  Међународна трговина и производи за финансирање трговине: Изазови у условима глобализације и финансијске кризе [1]
  Моделовање утицаја шума и интерференције у бежичним комуникационим системима применом вештачких неуронских мрежа [1]
  Нова класа генератора случајних низова заснована на звучној картици [1]