Now showing items 1-20 of 66

  Title
  "Menadžment, optimizacija faktora proizvodnje i privredni rast" [1]
  "Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст" [1]
  Analiza faktora nastanka i kretanja nivoa neperformansnih kredita na finansijskim tržištima u razvoju [1]
  Determinante kreiranja prepoznatljivog brenda u savremenim tržišnim uslovima [1]
  Faktori konkurentnosti i tržišno učešće organizacije kao pretpostavka poslovnog uspeha [1]
  Finansijska analiza kao savremeni model upravljanja rezultatima poslovanja [1]
  Integracija profesionalizma u srednje medicinsko obrazovanje – od teorije do prakse [1]
  Integralno planiranje razvoja gradova [1]
  Istraživanje metodologije upravljanja inovacionim projektimau oblasti energetske efikasnosti preduzeća [1]
  Klasteri u funkciji povećanja konkurentnosti i inovativnosti privrede [1]
  Koncept digitalnih komunikacija u okviru integrisanih marketinških aktivnosti poslovnih sistema [1]
  Koncept strategijskog menadžmenta u merenju poslovnih performansi organizacije [1]
  Model finansiranja obrazovanja kao značajan instrument u realizaciji strategije razvoja visokog obrazovanja [1]
  Model kvaliteta usluga poslovnih sistema [1]
  Naučna zasnovanost vojne strategije u funkciji menedžmenta [1]
  Nove informaciono - komunikacione tehnologije u funkciji unapređenja visokog obrazovanja [1]
  Organizaciona kultura kao faktor rasta i razvoja privrednog društva [1]
  Oрганизациона култура као фактор раста и развоја привредног друштва [1]
  Penzijsko i invalidsko osiguranje – Reforme i ocena stava stanovništva [1]
  Poređenje pokazatelja uspešnosti u javnim preduzećima [1]