Now showing items 51-70 of 106

  Title
  Model procene ekonomskih i finansijskih efekata uticaja prirodnih katastrofa i mogućnosti njihovog ublažavanja u Srbiji [1]
  Modeli upravljanja rizikom u bankarskom sektoru [1]
  Mogućnosti ublažavanja problema prehrambene nesigurnosti i siromaštva na afričkom kontinentu putem GMO tehnologije [1]
  Multiplikacija uspeha u međunarodnom poslovanju preko unapređenja poslovnog procesa [1]
  Održivost proizvodnih i zdravstvenih rezultata mlečnih krava u periodu laktacije u okviru farm menadžmenta [1]
  Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju [1]
  Panel analysis of foreign direct investments and competitiveness in emerging and developing European countries [1]
  Pokazatelji ruralnog razvoja Republike Srbije [1]
  Possibilities for alleviating the problem of food insecurityand poverty on the African continent throughGMO technology [1]
  Preduzetništvo mladih na tržištu rada u Srbiji [1]
  Primena koncepta vrednosti pri riziku na tržištima u nastajanju u kontekstu bazelskih standarda [1]
  Primena matematičko statističkih metoda u istraživanju ponude i tražnje mesa [1]
  Primena sistema upravljanja finansijskim rizicima preduzeća u Srbiji [1]
  Problemi upravljanja rizikom u savremenim uslovima poslovanja [1]
  Problems of risk management in modern business [1]
  Revitalizacija poljoprivrede Podunavskog okruga primenom preduzetničkog modela organske proizvodnje [1]
  Risk management models in the banking sector [1]
  Sistemski pristup menadžmentu inovacija u sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji [1]
  Strategija razvoja agrobiznisa [1]
  Success multiplication international business by improving business process [1]