Now showing items 44-63 of 106

  Title
  Makroekonomske determinante ekonomskog razvoja i međuzavisnost sa likvidnošću finansijskog sektora [1]
  Management in bankruptcy proceedings of companies in Serbia [1]
  Menadžment u stečajnom postupku privrednih društava u Srbiji [1]
  Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja na bazi poštene vrednosti i korporativno upravljanje u Srbiji [1]
  Međunarodno poslovanje sa aspekta uporedivosti finansijskog izveštavanja [1]
  Model assessment of economic and financial effects of the impact of natural disasters and mitigation opportunities in Serbia [1]
  Model održivog upravljanja električnim i elektronskim otpadom u Srbiji [1]
  Model procene ekonomskih i finansijskih efekata uticaja prirodnih katastrofa i mogućnosti njihovog ublažavanja u Srbiji [1]
  Modeli upravljanja rizikom u bankarskom sektoru [1]
  Mogućnosti ublažavanja problema prehrambene nesigurnosti i siromaštva na afričkom kontinentu putem GMO tehnologije [1]
  Multiplikacija uspeha u međunarodnom poslovanju preko unapređenja poslovnog procesa [1]
  Održivost proizvodnih i zdravstvenih rezultata mlečnih krava u periodu laktacije u okviru farm menadžmenta [1]
  Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju [1]
  Panel analysis of foreign direct investments and competitiveness in emerging and developing European countries [1]
  Pokazatelji ruralnog razvoja Republike Srbije [1]
  Possibilities for alleviating the problem of food insecurityand poverty on the African continent throughGMO technology [1]
  Preduzetništvo mladih na tržištu rada u Srbiji [1]
  Primena koncepta vrednosti pri riziku na tržištima u nastajanju u kontekstu bazelskih standarda [1]
  Primena matematičko statističkih metoda u istraživanju ponude i tražnje mesa [1]
  Primena sistema upravljanja finansijskim rizicima preduzeća u Srbiji [1]