Now showing items 1-14 of 14

  Title
  Dentalni status i potrebe za protetskim zbrinjavanjem adolescenata u urbanoj sredini [1]
  Efikasnost endodontskih instrumenata u retretmanu kanala korena zuba [1]
  Eksperimentalno i kliničko ispitivanje adhezije različitih materijala za punjenje kanala korena [1]
  Experimental and clinical evaluationOf adhesion of different materials forThe root canal obturation [1]
  Exploring the impact of oral healthon adolescents’ health related quality of life by means of arificial intelligence algorithms [1]
  Kliničko-epidemiološka i laboratorijska istraživanja nekarijesnih oštećenja cervikalne regije zuba [1]
  Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja [1]
  Primena medikamenata u nehirurškoj fazi terapije obolelih od parodontopatije [1]
  Procena efikasnosti fibrina obogaćenog trombocitima u terapiji gingivalnih recesija [1]
  Uticaj različito obrađenih površina keramičkih abatmenata na funkcionalnu adaptaciju mekih periimplantnih tkiva [1]
  Uticaj tehnike anestezije i anatomskih parametara na kliničke efekte anestezije prednjeg segmenta gornje vilice palatinalnim pristupom [1]
  Моделовање фактора који одређују ставове и понашање у области оралног здравља [1]
  „Ispitivanje uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života adolescenata primenom algoritama veštačke inteligencije“ [1]
  „Испитивање утицаја оралног здравља на квалитет живота адолесцената применом алгоритама вештачке интелигенције“ [1]