Now showing items 1-18 of 18

  Title
  Доступност информацијама од јавног значаја у правнополитичком систему Републике Србије [1]
  Кривично дело преваре као модел остваривања сајбер криминала [1]
  Насиље на јавним скуповима и спортским приредбама као претња правном поретку Републике Србије [1]
  Обезбеђење потраживања заснивањем заложног права на непокретности [1]
  Одговорност субјеката радног односа и систем управљања људским ресурсима [1]
  Политичко-правни положај представништва система одбране у реализацији спољнополитичке функције Републике Србије [1]
  Положај јавних предузећа - европска регулатива и стање у Републици Србији [1]
  Правни положај државних службеника у условима реформе државне управе у Републици Србији, са посебним освртом на органе у области заштите животне средине [1]
  Право на правично суђење у Републици Србији [1]
  Регионална и развојна политика Босне и Херцеговине [1]
  Судска заштита запосленог од незаконитог отказа [1]
  Улога саслушања у правном процесу [1]
  Управноправни аспект матичних књига и њихов значај у доказном управном поступку [1]
  Управљање великим градовима са тежиштем на граду Београду- социолошко-политиколошки аспекти [1]
  Управљање контролом пореза на додату вредност код великих пореских обвезника [1]
  Управљање системом друштвене бриге о породици и деци и његове импликације на породичне односе и развој локалне заједнице [1]
  Условна осуда као доминантан тип кривичне санкције у законодавству Републике Србије [1]
  Шпијунажа као криминалистички и правни проблем откривања и доказивања [1]