Now showing items 1-17 of 17

  Title
  Значај односа с јавношћу за изградњу и одржавање имиџа компаније [1]
  Интеграција модела за управљање ресурсима предузећа и односима с потрошачима у информационо технолошкој делатности [1]
  Искуства у функционисању евра у међународним монетарним односима [1]
  Корпоративно управљање, с посебним освртом на грађевинске компаније у Републици Србији [1]
  Маркетинг садржаја у функцији брендирања туристичких дестинација Србије [1]
  Однос монетарне и фискалне политике у економској политици [1]
  Системска анализа банкротства и реорганизације привреде и предузећа - пример развијених земаља ЕУ [1]
  Улога јединица локалне самоуправе у стварању инвестиционог амбијента - компаративна анализа руралних простора Републике Србије и Републике Хрватске [1]
  Унапређење процеса управљања каналима дистрибуције услуга на основу примене дигиталних технологија [1]
  Управљање маркетингом у високим школама струковних студија са посебним освртом на здравствене струковне школе [1]
  Утицај бихевиоралних фактора на одлуке корисника банкарских производа [1]
  Утицај власничке структуре на систем за менаџмент квалитета здравствених установа Републике Србије [1]
  Утицај друштвених мрежа на пословање компанија [1]
  Утицај друштвеног маркетинга на стварање здравог стила живота [1]
  Утицај корпоративног управљања и политичке воље на привредне реформе у држави Либији [1]
  Утицај привредног амбијента на финансијске перформансе банкарског сектора [1]
  Финансирање пољопривреде Републике Србије од традиционалних ка новим моделима [1]