Now showing items 1-20 of 22

  Title
  Досезање изоморфизма значења у превођењу књижевних дела-комуниколошки приступ [1]
  Комуниколошко-културолошке димензије процеса медијације са примерима из праксе у Црној Гори [1]
  Културно памћење тршћанских Срба [1]
  Културолошка димензија деловања српске православне цркве у другој половини ХХ века [1]
  Културолошки аспекти развоја рајачког културног туризма [1]
  Књижевне награде у Србији као средство културне политике [1]
  Могућности и значај коришћења друштвених мрежа посредованих интернетом за унапређење односа с јавношћу војске Србије [1]
  Начела образовне политике и унапређење медијске писмености студената наставничких факултета у Србији у XXI веку [1]
  Односи с јавношћу и умрежена култура [1]
  Организовање и остваривање односа с јавношћу основних школа у Србији [1]
  Програми образовања и медијска писменост средњошколаца у Републици Српској [1]
  Савремени комуниколошки модели унапређења персоналних и професионалних компетенција на примеру Републике Србије [1]
  Семиотика електронске плесне музике као феномена монокултуре [1]
  Српске културне и просветне установе у Мађарској у 19. веку као носиоци културолошког препорода српског народа [1]
  Стратегије комуникације у кризним ситуацијама [1]
  Улога архива у културној меморији: концепти, теорије и методи очувања националног идентитета [1]
  Улога односа с јавношћу у унапређењу рада Клиничког центра Србије [1]
  Утицај дигиталних медија на деконструкцију културног идентитета појединца и друштва [1]
  Утицај медија на ставове омладине Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији [1]
  Утицај начина управљања квалитетом образовних и културних институција на пословне резултате [1]