Now showing items 1-20 of 20

  Title
  Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji [1]
  Efekti adaptiranog karate programa u tretmanu osoba sa smetnjama u razvoju [1]
  Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu [1]
  Enviromental Sustainability of the Business Operations in the Hotel Industry [1]
  Factors of management of the karate club [1]
  Faktori upravljanja karate klubom [1]
  Fizičke aktivnosti u stilovima života osoba srednje životne dobi u Republici Srpskoj [1]
  Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju [1]
  Kinesiology Phenomena in Orthodox Ontology [1]
  Kineziološki fenomeni u pravoslavnoj ontologiji [1]
  Model characteristics of young handball players on the basis of morphologic and motoric features [1]
  Modeli upravljanja u uspešnim fudbalskim klubovima [1]
  Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja [1]
  Physical Activities and Lifestyle of Middle-aged People in the Republic of Serbia [1]
  Prediktivne vrednosti obeležja sportistkinja u sinhronom plivanju [1]
  Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove željezničke infrastrukture [1]
  The predictive values of the characteristics of female synchro swimming [1]
  TI The Impact of Exercise, its Range and Quality on Work Capacities and Body Mass Index of Young Adolescents from Koprivnica-Kriţevci County [1]
  Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednorucnog bacanja lopti razlicitih težina kod mladih rukometaša [1]
  Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije [1]