Now showing items 2-17 of 17

  Title
  Oрганизација рада са млађим категоријама у фудбалу [1]
  Perspektive razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori [1]
  Uticaj sportskih i van sportskih činilaca na okončanje karijere vrhunskih sportista [1]
  Значај дијагностике и прогностике приликом одабира врсте тренажне технологије [1]
  Историјска перспектива управљања организационим облицима система физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године [1]
  Компаративна анализа моторичких способности и когнитивно-конативних карактеристика џудиста и каратиста на основу пола и спортске гране [1]
  Менаџмент, тимски рад и организација у центрима за терапије и активности уз помоћ коња [1]
  Перспективе развоја спортског туризма у Црној Гори [1]
  Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности са специфичним моторичким кошаркашким способностима код лакше психички ометених ученика [1]
  Процена учинка управљања менаџера рукометних клубова у Триполију [1]
  Развој менаџмента у спорту кроз историју на примеру Олимпијског комитета Србије и Црногорског олимпијског комитета [1]
  Улога менаџмента у остваривању предузетничких циљева професионалних фудбалских клубова [1]
  Управљање менаџерским стресом у процесу менаџмента спортских догађаја [1]
  Утврђивање стандарда и управљање процесима едукације судија за рад службених паса у очувању и развоју менаџмента кинолошког спорта [1]
  Утицај релевантних фактора на развој савременог рукомета у периоду од 1972. године до 2014. године [1]
  Утицај спортских и ванспортских чинилаца на окончање каријере врхунских спортиста [1]