Now showing items 28-34 of 34

  Title
  Vibrations of Lightweight Steel Floors in Prefabricated Buildings and Effects of Non- Structural Walls on Their Modal Properties [1]
  Вибрације лаких челичних међуспратних конструкција у префабрикованим објектима и утицај неконструктивних зидова на њихове модалне карактеристике [1]
  Лидерски концепт пословања - функција креирања организације високих перформанси [1]
  Прилог изучавању финансијских извештаја и вредновање економских ефеката и перформанси ентитета на основу функција рачуноводства, контроле и ревизије [1]
  Унапређење архитектонско-конструкцијских елемената у процесу обнове вишепородичних стамбених зграда из периода социјалистичке изградње у Београду [1]
  Управљање вредностима, примена локалних знања и Учење избором случајева (Case Based Reasoning) као подршка доношењу одлука на међународним пројектима [1]
  Урбанистичко планирање градских обала у Београду кроз истраживање митологије као покретача креативне економије [1]