Now showing items 13-31 of 31

  Title
  METHODOLOGICAL APPROACH FOR IDENTIFYING PRIORITY TARGET GROUPS IN PROMOTING RENEWABLE ENERGY SOURCES ON LOCAL SELF-GOVERNMENT LEVEL [1]
  Methodology for adequate choice of calculation method in optimum design of energy efficient buildings [1]
  Metodologija izbora adekvatne proračunske metode u optimalnom projektovanju energetski efikasnih zgrada [1]
  METODOLOŠKI PRISTUP IDENTIFIKACIJI PRIORITETNIH CILJNIH GRUPA U PROMOVISANJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA NIVOU LOKALNE SAMOUPRAVE [1]
  OBLIKOVANJE I POZICIONIRANJE OBJEKTA PRIMENOM NUMERIČKE OPTIMIZACIJE U CILJU POBOLJŠANJA NJEGOVIH PERFORMANSI U KONTEKSTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI [1]
  Probabilistic productivity norms for planning under uncertainty [1]
  Probabilistički normativi za planiranje u uslovima neizvesnosti [1]
  QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF CAUSES OF CONSTRUCTION PROJECTS FAILURES [1]
  The role of local self-government in economic development of the Republic of Serbia – possibilities and limitations [1]
  Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u Libiji [1]
  ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIVREDNOM RAZVOJU REPUBLIKE SRBIJE – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA [1]
  Unapređenje performansi energetski efikasnog projektovanja eksperimentalnim i simulacionim istraživanjima PCM materijala i ugradnjom fotonaponskih sistema u omotače građevinskih objekata [1]
  Urban planning of Belgrade waterfronts with mythology as a driver of creative economy [1]
  Vibrations of Lightweight Steel Floors in Prefabricated Buildings and Effects of Non- Structural Walls on Their Modal Properties [1]
  Вибрације лаких челичних међуспратних конструкција у префабрикованим објектима и утицај неконструктивних зидова на њихове модалне карактеристике [1]
  Лидерски концепт пословања - функција креирања организације високих перформанси [1]
  ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА И ПЕРФОРМАНСИ ЕНТИТЕТА НА ОСНОВУ ФУНКЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ [1]
  Управљање вредностима, примена локалних знања и Учење избором случајева (Case Based Reasoning) као подршка доношењу одлука на међународним пројектима [1]
  Урбанистичко планирање градских обала у Београду кроз истраживање митологије као покретача креативне економије [1]