Now showing items 8-23 of 23

  Title
  Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom [1]
  Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu: pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola [1]
  Pravo na mirno uživanje imovine u presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava donetim u postupcima u kojima su bivše jugoslovenske republike bile odgovorne države [1]
  Pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima prema Članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda [1]
  Pristanak oštećenog u krivičnom pravu [1]
  Specifičnosti tretmana ratnih zločina u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu [1]
  Безбједносна функција државе и заштита људских права [1]
  Делегирано законодавство у савременим демократијама [1]
  Дисциплинска одговорност у Војсци Србије [1]
  Забрана дискриминације на основу сексулане оријентације и родног идентитета [1]
  Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе [1]
  Извршност јавнобележничког записа [1]
  Клиничко испитивање лекова - Правни, етички и социомедицински аспекти [1]
  Остваривање и заштита права притворених лица [1]
  Полицијска реакција на кривична дела против брака и породице [1]
  Социјални и радноправни положај особа са инвалидитетом [1]