Now showing items 1-20 of 23

  Title
  Clinical trials of drugs - legal, ethical and socio-medical aspects [1]
  Denacionalizacija u Republici Srbiji u svetlu prava na mirno uživanje imovine [1]
  Dostupnost informacija o zaštiti životne sredine [1]
  Izvršenje sudskih odluka iz odnosa roditelja i dece [1]
  Kodifikacija građanskog prava u Srbiji - Zašto i kako? [1]
  Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti [1]
  Kršenje prava intelektualne svojine i drugi oblici antikonkurencijskih ponašanja i njihov uticaj na pravo potrošača [1]
  Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom [1]
  Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu: pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola [1]
  Pravo na mirno uživanje imovine u presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava donetim u postupcima u kojima su bivše jugoslovenske republike bile odgovorne države [1]
  Pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima prema Članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda [1]
  Pristanak oštećenog u krivičnom pravu [1]
  Specifičnosti tretmana ratnih zločina u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu [1]
  Безбједносна функција државе и заштита људских права [1]
  Делегирано законодавство у савременим демократијама [1]
  Дисциплинска одговорност у Војсци Србије [1]
  Забрана дискриминације на основу сексулане оријентације и родног идентитета [1]
  Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе [1]
  Извршност јавнобележничког записа [1]
  Клиничко испитивање лекова - Правни, етички и социомедицински аспекти [1]