Приказ резултата 1-20 од 24

  Наслов
  Diesel electric drive of river military ships as a method of improving ship maneuvering characteristics [1]
  Examination of efficiency of personal respiratory protection means in relation to biological agents [1]
  The contribution to the numerical analysis of flow field around the projectile [1]
  Безбједносни изазови неолибералне државе [1]
  Дизел електрични погон речних ратних бродова као метод побољшања маневарских карактеристика брода [1]
  Значај импулсне осцилометрије у процени учесталости бронхијалне хиперреактивности код пацијената са перзистентним алергијским ринитисом [1]
  Интеграција ГПС пријемника и сензора ниже класе тачности у циљу прецизније навигације објеката у простору [1]
  Истраживање ефикасности средстава личне респираторне заштите у односу на биолошке агенсе [1]
  Картографско моделовање и визуелизација хидронавигацијских података на пловидбеним картама [1]
  Могућности финансирања јавног сектора финансијским дериватима [1]
  Модел подршке одлучивању при савлађивању водених препрека у нападној операцији копнене војске [1]
  Модел система за подршку одлучивању органа логистике [1]
  Моделовање војнообавештајне јединице за подршку одлучивању у операцијама здружених снага [1]
  Оптимизација артиљеријске ватрене подршке у операцијама Војске Србије применом глобално позиционог система [1]
  Прилог истраживању процеса детонације сферичних барута [1]
  Прилог нумерчкој анализи струјног поља око пројектила [1]
  Прилог развоју Business Intelligence система на примеру управљања успехом студената академије [1]
  Примена географских информационих система и међународних војних стандарда за оријентацију и кретање у простору [1]
  Процена и издвајање параметара циљева применом партикал филтера у системима за праћење [1]
  Развој модела програмског буџетирања за потребе одбране [1]