Now showing items 1-20 of 34

  Title
  Diesel electric drive of river military ships as a method of improving ship maneuvering characteristics [1]
  Examination of efficiency of personal respiratory protection means in relation to biological agents [1]
  Opimizacija lanaca snabdevanja u sistemu odbrane primenom savremenih tehnologija automatske identifikacije [1]
  Primena materijala na bazi kalcita i apatita za uklanjanje teških metala iz površinskih voda sa lokacija na kojima se vrši aktiviranje ubojnih sredstava [1]
  The contribution to the numerical analysis of flow field around the projectile [1]
  Безбједносни изазови неолибералне државе [1]
  Дизел електрични погон речних ратних бродова као метод побољшања маневарских карактеристика брода [1]
  Значај импулсне осцилометрије у процени учесталости бронхијалне хиперреактивности код пацијената са перзистентним алергијским ринитисом [1]
  Интеграција ГПС пријемника и сензора ниже класе тачности у циљу прецизније навигације објеката у простору [1]
  Испитивање могућности примене наночестица оксида метала у материјалима уграђеним у средства личне НХБ заштите [1]
  Истраживање ефикасности средстава личне респираторне заштите у односу на биолошке агенсе [1]
  Картографско моделовање и визуелизација хидронавигацијских података на пловидбеним картама [1]
  Могућности финансирања јавног сектора финансијским дериватима [1]
  Модел за отклањање грешака у систему процене перформанси возача војних моторних возила [1]
  Модел из раде и одржавања војне топографске базе података геог рафских назива [1]
  Модел одлучивања органа саобраћајне службе у задацима стратегијског транспорта [1]
  Модел подршке одлучивању при савлађивању водених препрека у нападној операцији копнене војске [1]
  Модел система за подршку одлучивању органа логистике [1]
  Модел управљања кризом у превенцији ванредних догађаја у војноорганизационим системима [1]
  Моделовање војнообавештајне јединице за подршку одлучивању у операцијама здружених снага [1]