Now showing items 1-20 of 25

  Title
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  Estetika forme u postmoderni - simbioza forme [1]
  MEMENTO Vizuelno preispitivanje prolaznosti života [1]
  Putevima Nektarija Srbina-projekat oslikavanja sakralnih spomenika na teritoriji istočne Poljske [1]
  SILA-Grafika u prostoru [1]
  U očima zvijezde nosi, na dlanovima ruže-Reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala;grafički dizajner u ulozi konzervatora i restauratora [1]
  Vizuelno=verbalno - sociološke devijacije materijalizovane grafičkim simbolima [1]
  Амбивалентност додира - изложба скулптура [1]
  Варијабилност скулптуре у проширеном пољу [1]
  ВИЛА РОСА – илустрована интерактивна књига [1]
  Дизајн текстилних флексибилних материјала применом адитивне производње [1]
  Интерполација сценичности ефемерних сегмената у пројектовању савременог ентеријера [1]
  Керамика и екран-елементи наслеђа и савремена дигитална технологија [1]
  Кућа снова, надреализам у ентеријеру-музејска поставка у породићној кући Милене Павловић Барили у Пожаревцу [1]
  Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете [1]
  Скулптурална метаморфоза употребног предмета [1]
  Скупови -просторно амбијентална цртачка композиција [1]