Now showing items 26-45 of 48

  Title
  Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti [1]
  Woman drama and (male) society. The status of a woman in society and art in the case of dramas by Milena Marković, Maja Pelević and milena [1]
  Žanrovska istorizacija i teorijsko žanrovska problematizacija: srpski film od 1999. do 2009. [1]
  Визуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радио-дифузног сервиса: РДУ РТС [1]
  Допринос екокултурног туризма одрживом развоју заштићених подручја са припадајућим природним и културним наслеђем [1]
  Драмска педагогија - драмска уметност у интегрисаом образовању [1]
  Дугометражни анимирани филм "Прича о Мики мраву": Функција филмског сценарија у процесу адаптирања прозе у анимирани филм [1]
  Женска драма и (мушко) друштво - Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац [1]
  Затамњење (первазивна игра) [1]
  Културолошки значај евалуације за повећање учешћа грађана у културном животу локалне [1]
  Медији као културолошки феномен: од Маршала Маклуана до Пола Вирилија [1]
  Музичко-сценски облици у функцији васпитно-образовног процеса – од школске приредбе до спектакла [1]
  Невидљиви глас - глумац као наратор на сцени, филму и телевизији [1]
  Перспектива сазревања фрагилног идентитета; Алмодовар: Гранични феномени [1]
  Пинокио – улични луткарски театар [1]
  Поетика и синтакса кратког метра на примеру стваралаштва Дејана Ђурковића [1]
  Принципи визуалног мишљења у креативном процесу извођачких уметника [1]
  Програмско-продукционо моделовање образовног програма ТВ Београд у периоду од 1964. до 1980. године, као парадигма друштвено оправдане и медијски успешне едукације [1]
  Свечаност као стратегија културне политике у креирању културног идентитета града [1]
  Стратегије постизања одрживости позоришног система Града Београда [1]