Now showing items 20-39 of 48

  Title
  The methodical agents of socialization: school, theatre and the media and their impact on development of interests of high school students for theatre [1]
  The perspective of the fragile identity maturing; Almodovar − borderline phenomena [1]
  The role of program management of electronic media in the representation of diversity [1]
  Theory of institutions and cultural policies for contemporary performative practices [1]
  Theory of institutions and cultural policies for contemporary performative practices – Институционална теорија и културна политика у савременој перформативној пракси [1]
  Theory of narrative construction in postyugoslav cinema from 1994 to 2008 [1]
  Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti [1]
  Woman drama and (male) society. The status of a woman in society and art in the case of dramas by Milena Marković, Maja Pelević and milena [1]
  Žanrovska istorizacija i teorijsko žanrovska problematizacija: srpski film od 1999. do 2009. [1]
  Визуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радио-дифузног сервиса: РДУ РТС [1]
  Допринос екокултурног туризма одрживом развоју заштићених подручја са припадајућим природним и културним наслеђем [1]
  Драмска педагогија - драмска уметност у интегрисаом образовању [1]
  Дугометражни анимирани филм "Прича о Мики мраву": Функција филмског сценарија у процесу адаптирања прозе у анимирани филм [1]
  Женска драма и (мушко) друштво - Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац [1]
  Затамњење (первазивна игра) [1]
  Културолошки значај евалуације за повећање учешћа грађана у културном животу локалне [1]
  Медији као културолошки феномен: од Маршала Маклуана до Пола Вирилија [1]
  Музичко-сценски облици у функцији васпитно-образовног процеса – од школске приредбе до спектакла [1]
  Невидљиви глас - глумац као наратор на сцени, филму и телевизији [1]
  Перспектива сазревања фрагилног идентитета; Алмодовар: Гранични феномени [1]