Now showing items 1-17 of 17

  Title
  Diachronic development of english nouns, from the old to modern english period , based on the corpus of selected literary texts, with a particular emphasis on irregular plurals [1]
  The closing of the american mind in on the open road by Steve Tesich and resurrection blues by Arthur Miller [1]
  Васпитна функција основне школе [1]
  Демографски развој Ниша према подацима у матичним књигама (1879 – 1900) [1]
  Дијахронијски развој именица почев од староенглеског до модерног периода развоја енглеског језика на корпусу из књижевности, са посебним освртом на неправилну множину именица [1]
  Домети и ограничења партиципације ученика у остваривању општих исхода образовно-васпитног процеса у средњој школи [1]
  Медији у систему глобалног друштва и њихова социокомуникацијска улога [1]
  Називи за кућу и њене делове у енглеском и српском језику (Лексичка контрастивна анализа) [1]
  Педагошке основе организације рада савремене основне школе [1]
  Педагошки аспекти развијања комуникационих компетенција ученика у основној школи [1]
  Проблематика глагола као другог конституента:испитивање позиције глагола у енглеском језику [1]
  Романтичарско у модерном прозном стваралаштву Д.Х.Лоренса и Ф.С.Фицџералда [1]
  Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића [1]
  Сумрак америчког ума у драмама на отвореном друму Стива Тешића и блуз за Месију Артура Милера [1]
  Утицај породице на развој социјалних компетенција ученика [1]
  Феномен смрти у Шекспировим трагедијама [1]
  Франц Гулиман (1568-1612)-касни хуманизам и католичка реформација [1]