Приказ резултата 1-20 од 54

  Наслов
  Analysis of risk factors for suicidal behavior within affective and schizophrenic disorders [1]
  Application of scoring systems in assessment of critically ill patients in different phases of treatment [1]
  Comparative analyisis of phisical properties and the quality of adhesive bonding to dental tissues of "bulk- fill" and universal composites [1]
  Distribution of pathogens in the cardiovaskular system of patients suffering from atherosclerosis [1]
  Epidemiological significances of malignat disease on Kosovo i Metohija [1]
  Helicobacter pylori инфекција и малигна обољења желуца [1]
  Impact of cataract surgery on visual function and quality of life in treated patients [1]
  Indications and comparison of methods of treatment of acute injury deltoid ligament the ankle [1]
  Methods of suicide attempts in inpatients with schizophrenia and affective disorders [1]
  Oksidacioni stres i elementi antioksidacione zaštite u genezi katarakte [1]
  Oncological and functional results of treatment for larynegal cancer [1]
  Significance of serological markers of hepatitis B and hepatitis C virus infections in different risk groups in serbian environment of Kosovo and Metohija [1]
  The using of conventional panoramic and cone-beam computed tomography images in diagnosis and planning orthodontic therapy for impacted maxillary canines [1]
  Анализа фактора ризика за суицидално понашање код афективних и схизофрених поремећаја [1]
  Анатомска локализација и примена видеоендоскопске методе код ендометриозе у инфертилних жена [1]
  Вредности витамина Д код деце са бронхоопструкцијама [1]
  Гојазност као фактор ризика настанка кардиоваскуларних поремећаја у деце школског узраста [1]
  Дејство сурутке и тиквиног уља (Cucurbita pepo L.) на оштећења јетре пацова индукованих aлкохолом [1]
  Дистрибуција оралних патогена субгингивалног плака у кардиоваскуларном систему оболелих од атеросклерозе [1]
  Епидемиолошке значајности малигних неоплазми на Косову и Метохији [1]