Now showing items 64-83 of 111

  Title
  Politički i ideološki horizont romana, eseja i novinskih članaka Miloša Crnjanskog [1]
  Pridevi i pridevske zamenice sa semantičkog i morfološkog aspekta [1]
  Principi nastanka složenih veznika i njihova funkcionalnostilska distribucija u srpskom jeziku [1]
  Proces zamene jezika i promene izazvane kontaktom srpskog sa nemačkim jezikom u govoru Srba u SR Nemačkoj [1]
  Psiholingvistički aspekt jezičke igre kao metajezičkog konteksta (refleksiva) u analizi srpske i ruske jezičke ličnosti [1]
  Razvoj komunikativnih kompetencija u nastavi poslovnog engleskog jezika u visokom obrazovanju [1]
  Recepcija srpske srednjovekovne pisane književnosti u književnoteorijskoj i književnoistorijskoj misli XX veka [1]
  Relativne rečenice sa foričkim supstantivnim antecedentom u savremenom srpskom jeziku [1]
  Savremena književnost ruskih Nemaca: problem tradicije [1]
  Science-fictional upgrading of James Joyce’s Ulysses in Phillip José Farmer’s (anti)utopian novella “Riders of the Purple Wage” [1]
  Semantics and Pragmatics of Prepositions in Contemporary English Language [1]
  Semantika i pragmatika predloga u savremenom engleskom jeziku [1]
  Serbian native speakers' acquisition of verb patterns in English language [1]
  Sintaksa i semantika određenog i neodređenog pridevskog vida u srpskom jeziku [1]
  Slika - žanr srpske realističke proze [1]
  Slika Španije u putopisima i novinskim člancima Miloša Crnjanskog [1]
  Sprachwechselprozess und die durch den Kontakt der serbischen mit der deutschen Sprache induzierten Änderungen in der gesprochenen Sprache der Serben in der BR Deutschland [1]
  Strategije učenja i usvajanja vokabulara u funkciji razvijanja veštine čitanja u nastavi engleskog jezika struke [1]
  Struktura identiteta i mitološka poetika Rastka Petrovića [1]
  Teaching the writing skill to undergraduate EFL learners by applying the communicative approach [1]