Now showing items 23-42 of 111

  Title
  Identity Deconstruction of the Postmodern Subject in Paul Auster’s The New York Trilogy and Borislav Pekić’s Anthropological Trilogy [1]
  Identity Structure and Mythological Poetics of Rastko Petrović [1]
  Igra i pouka kao segmenti poetike poezije za decu [1]
  Image – a Genre of Serbian Realistic Prose [1]
  Istorija u dramskom stvaralaštvu Džordža Bernarda Šoa : kontekst, tekst i metatekst [1]
  Istorija, trauma i traganje u delima Barbisa, Malapartea, Žaprizoa i Barika [1]
  Izrada projekata u nastavi engleskog jezika na tercijarnom stepenu obrazovanja [1]
  Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja [1]
  Jezik pisama turskih sultana Dubrovniku [1]
  Karakteristični grafostilemski postupci u modernoj angloameričkoj i srpskoj književnosti [1]
  Komparativni frazeologizmi za jezički par srpski-nemački [1]
  Komunikativni pristup u savladavanju veštine pisanja na engleskom jeziku kod studenata Anglistike na osnovnim akademskim studijama [1]
  Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990-2010 [1]
  Kontrastive analyse der reziprozität im deutschen und im serbischen [1]
  Language of Turkish Sultans' correspondence to Dubrovnik [1]
  Leksičko-semantička analiza somatizama u frazeologiji savremenog španskog i srpskog jezika: kontrastivni pristup [1]
  Leksika srpskog prizrenskog govora [1]
  Male klauze u engleskom i srpskom jeziku [1]
  Modern Literature of the Russian Germans: the problem of tradition [1]
  Morfologija i semantika prideva na -(lj)iv u srpskom jeziku [1]