Now showing items 522-541 of 617

  Title
  Urodinamske karakteristike i razlike modifikovane u odnosu na standardne ortotopne ilealne neobešike [1]
  Urodynamic characteristics and differences of the modified compared to the standard orthotopic ileal neobladder [1]
  Usporedba dugotrajnog postoperativnog morbiditeta i kronične bolnosti ovisno o tehnici izvođenja carskog reza [1]
  Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova [1]
  Uticaj biometeoroloških faza, aerozagađenja i drugihh faktora rizika na pojavu cerebrovaskularnih insulta [1]
  Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji [1]
  Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke [1]
  Uticaj disfunkcionalnosti porodice, izazvane alkoholizmom i nasiljem, na psihosocijalni razvoj mladih i formiranje specifičnih crta ličnosti [1]
  Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde [1]
  Uticaj ekspresije estrogenih i progesteronskih receptora na angiogenezu, apoptozu i proliferaciju ćelija mioma kod žena u pre i postmenopauzi [1]
  Uticaj estradiola, progesterona i njihovih antagonista (modulatora) na apoptozu izazvanu metotreksatom i miotreksatom na endometrijalnim stromalnim ćelijskim linijama in vitro [1]
  Uticaj galektina-3 na razvoj eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa kod miševa inficiranih Cytomegalovirus-om [1]
  Uticaj galektina-3 u modulaciji ponašanja [1]
  Uticaj genskih varijanti enzima metabolizma masnih kiselina kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa [1]
  Uticaj genskog polimorfizma BCL-2+ i MYC+ utvrđenih FISH-om na prognozu bolesnika sa difuznim B krupnoćelijskim limfomom lečenih imunohemioterapijom [1]
  Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece [1]
  Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata [1]
  Uticaj Gz+ ubrzanja na organ vida kod pilota ViPVO na humanoj centrifugi [1]
  Uticaj hidracionog statusa na sportski učinak mladih košarkaša tokom višednevnog takmičarskog turnira [1]
  Uticaj hiperbarične oksigeno-terapije na regulaciju oksidativne homeostaze i lečenje bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom [1]