Now showing items 52-71 of 108

  Title
  Optimisation of thermal insulation application on zero net energy buildings [1]
  Optimizacija položaja prijemnika solarne energije kod kuća sa neto-nultom potrošnjom energije [1]
  Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela [1]
  Optimization of the solar collectors` position in houses with net-zero energy consumption [1]
  Povećanje pouzdanosti i nosivosti tangencijalno opterećenih veza prethodnom pripremom kontakta [1]
  Primena smicajnih deformacionih teorija višeg reda u makromehaničkoj analizi kompozitnih laminata [1]
  Quality management system competitiveness and sustainable development integration [1]
  Razvoj akvizicionih sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici [1]
  Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničkotehnološkim projektima [1]
  Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju [1]
  Razvoj i implementacija naprednog metoda za unapređenje bezbednosti i optimizaciju radnog okruženja pri manuelnim operacijama [1]
  Razvoj i implementacija termo-mehaničkog konstitutivnog modela za numeričku analizu ponašanja materijala sa svojstvom pamćenja oblika [1]
  Razvoj i primena materijalnih modela poroznih medija u statičkoj i dinamičkoj analizi nasutih brana [1]
  Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija [1]
  Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima [1]
  Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta [1]
  Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije [1]
  Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju [1]
  Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu [1]
  Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom fuzzy ahp metode i metode genetskog algoritma [1]