Now showing items 12-31 of 164

  Title
  Derivati etanolamina kao jonske tečnosti i prekursori biološki i katalitički aktivnih Pd(II)-kompleksa [1]
  Dietanolaminski paladijum(II)-kompleks kao katalizator Hekove reakcije [1]
  Diferencijalna geometrija krivih u prostoru Minkovskog [1]
  Diferencijske sheme za paraboličke probleme s generalisanim rešenjima [1]
  Dinamika kvantnih podsistema i korelacija u dvodelnim kanonskim strukturama [1]
  Distribucija, filogenija, ekologija i konzervacija rakova iz familije Astacidae na području Crne Gore [1]
  Distribution, phylogeny, ecology and conservation of crayfish of the family Astacidae in Montenegro [1]
  Doprinos efektivnoj dozi zračenja radonovih i toronovih potomaka [1]
  Ecological specialization and genetic differentiation in species of the genus Ceutorynchus associated with host plants in the family Brassicaceae [1]
  Efekat metanolskog ekstrakta biljke Cotinus coggygria Scop. na funkciju genetičkog materijala različitih eksperimentalnih model organizama [1]
  Efekti kvercetina i epikatehina na oksidativno-antioksidativni status pacova tretiranih bakar(II)-jonom [1]
  Effects of quercetin and epicatechin on oxidativeantioxidative status of rats treated with copper(ii)- ions [1]
  Ekologija, biodiverzitet i konzervacija slatkovodnih školjki familije Unionidae u Srbiji [1]
  Ekološka specijalizacija i genetička diferencijacija vrsta roda Ceutorhynchus (Curculionidae) prema biljkama hraniteljkama familije Brassicaceae [1]
  Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje mehanizma nastajanja fenilseleno-etara iz nekih terpenskih alkohola [1]
  Ekspertni sistemi u fizici: metodologija i realizacija [1]
  Elastično rezervisanje distribuiranih računarskih resursa u procesima višekriterijumske optimizacije zasnovane na genetskim algoritmima [1]
  Elektrohemijsko bromovanje estrogena i zaštićenig glikala [1]
  Epiidermal growth factor receptor gene variiants iin non small cell lung cancer patiients [1]
  Etnobotanička, morfoanatomska, fitohemijska i genetička studija populacija divlje maline (Rubus idaeus L.) na području Srbije [1]