Now showing items 1-20 of 69

  Title
  A Tool for Meeting Information Needs of the Key Stakeholders [1]
  Analitički hijerarhijski proces kao metod predviđanja ekonomskih pojava evaluacijom alternativnih budućih ishoda [1]
  Economic exposure to foreign exchange risk [1]
  Ekonomska izloženost deviznom riziku - upravljanje u funkciji maksimiziranja vrednosti preduzeća [1]
  Eksterna revizija i kredibilitet finansijskih izveštaja osiguravajućih organizacija [1]
  Finansijski sistem i ekonomski rast [1]
  Foreign direct investment as a factor of sustainable development of Serbian economy [1]
  Forenzičko računovodstvo - sredstvo zaštite kvaliteta finansijskog izveštavanja [1]
  Globalizacija standarda finansijskog izveštavanja [1]
  Globalization of financial reporting standards [1]
  Impact of sales promotion tools on consumers' impulse buying behavior [1]
  Improving the competitiveness of companies in auto industry under conditions of the global business rationalization [1]
  Influence of national business environment on foreign direct Investments as an international marketing strategy [1]
  Internal corporate governance mechanisms as strategic decision-making determinant [1]
  Interni mehanizmi korporativnog upravljanja kao determinanta strategijskog odlučivanja [1]
  Koncept integrisanog izveštavanja preduzeća - instrument podmirenja informacionih potreba ključnih stejkholdera [1]
  Konkurentnost industrije Srbije kao pretpostavka njenog efikasnog razvoja [1]
  Kvalitet u funkciji obezbeđivanja satisfakcije korisnika hotelijerskih usluga [1]
  Ljudski resursi kao strateški potencijal održivog turističkog razvoja Srbije [1]
  Management model for increase competitiveness of rural tourist destination in the Republic of Serbia [1]