Now showing items 3-22 of 47

  Title
  Dinamika promena morfo-motorike dečaka [1]
  Efekti dodatnog treninga snage na rezultat u plivanju [1]
  Efekti NTC programa vežbanja na razvoj motorike dece predškolskog uzrasta [1]
  Efekti primene programa plivanja i vežbanja u vodi kod dece sa cerebralnom paralizom [1]
  Efekti programa vežbanja na motoričku efikasnost mladih sa lakim intelektualnim invaliditetom [1]
  Efekti programiranog fitnes vežbanja na telesnu kompoziciju i posturalni status dece predškolskog uzrasta [1]
  Efekti programiranog treninga na promene eksplozivne snage i agilnosti mladih odbojkašica [1]
  Efekti razvojne gimnastike na razvoj motoričkih sposobnosti dece [1]
  Efekti specifičnog treninga na kardiorespiratornu izdržljivost i kontraktilni potencijal mišića džudista [1]
  Efekti specijalnih vježbi sa opterećenjem na brzinu trčanja i eksplozivnu silu sprintera i njihove relacije sa gustinom koštanog tkiva [1]
  Efekti specijalnog fizičkog obrazovanja na mišićnu snagu i telesnu kompoziciju [1]
  Efekti treninga adaptivne košarke na specifično motoričke i funkcionalne sposobnosti adolescenata sa mentalnom retardacijom [1]
  Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije [1]
  Efekti vertikalnog i horizontalnog modela pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage [1]
  Efekti vežbanja sa opterećenjem na mišićni potencijal studenata [1]
  Efekti vibracionog i izometrijskog treninga na parametre eksplozivne snage [1]
  Effects of vibration and isometric training on the explosive strength parameters [1]
  Fitnes parametri i morfološke karakteristike gojazne dece [1]
  Fizička aktivnost, fizički fitnes i kvalitet života starih žena [1]
  Historical aspects of the methodology of scientific research in sport and physical education [1]