Now showing items 1-20 of 24

  Title
  Ergonomski programi i njihov uticaj na prevenciju ergonomskog rizika kod dece školskog uzrasta [1]
  Fire and burglary protection using atypical electric lines [1]
  Hibridni model upravljanja kapacitetom životne sredine [1]
  Integralni model sistemskog pristupa upravljanja rizikom od hemijskih udesa na lokalnom nivou [1]
  Istraživanje alternativnih pogona motornih vozila [1]
  Menadžment prirodnim resursima nacionalnih parkova Srbije [1]
  Metodološki pristup procene rizika od deponijskog požara u cilju ocene zagađenosti vazduha [1]
  Modeli upravljanja integrisanim sistemom zaštite zasnovani na interaktivnom timskom radu [1]
  Models for integrated safety system management based on collaborative work [1]
  Motivacija za bezbednost i zdravlje na radu kao element upravljanja profesionalnim rizikom [1]
  New quantitative criteria assess the degree of environmental water pollution with organochlorine insecticides [1]
  Novi kvantitativni kriteriumi procene stepena zagađenja životne sredine vodama sa organohlornim insekticidima [1]
  Novi metod za određivanje bezbednog rastojanja ljudi od požara kao izvora toplotnog zračenja [1]
  Optimiziranje oscilatorne udobnosti sedišta traktora u funkciji redukcije vibracija [1]
  Prediktivni termički modeli potrošača u sistemima daljinskog grejanja [1]
  Prilog razvoju metode za valorizaciju akustičke emisije izvora buke dvomiktofonskom procedurom merenja intenziteta zvuka u realnim uslovima [1]
  Razvoj eko-pedagoških kompetencija nastavnih kadrova u obrazovanju za zaštitu životne sredine [1]
  Razvoj modela za integrisano upravljanje izvorom mera prilagođavanja na klimatske promene na lokalnom nivou [1]
  Razvoj modela za upravljanje tokovima industrijskog otpada zasnovanog na formiranju eko-industrijskih mreža [1]
  Socijalno-ekološka bezbednost, održivi razvoj i kvalitet života [1]