Now showing items 5-24 of 45

  Title
  Bakterije mlečne kiseline pirotskog kačkavalja [1]
  Dobijanje digoksina iz smeše sekundarnih glikozida Digitalis lanata Ehrh. različitim tehnikama ekstrakcije tečnost-tečnost [1]
  Effect of different techniques of extraction and distillation on chemical composition of essential oil and extracts from species of the genus thymus l. [1]
  Ekstrakcija ulja iz semena konoplje (Cannabis sativa L.) i njegova primena u sintezi biodizela [1]
  Enzimska modifikacija kvarcetina sa cisteinom pomoću peroksidaze iz rena [1]
  Fotosenzibilizovana oksidacija lipida u rastvoru indukovana kontinualnim UV-stresom u prisustvu kvercetina [1]
  Hemijski sastav i farmakološke aktivnosti vodenog ekstrakta korena gaveza (Symphytum officinale L.) [1]
  Inhibicija ksantin-oksidaze depsipeptidima i 2-amino-5-alkiliden-tiazol-4-onima [1]
  Isolation of digoxin from secondary glycoside mixture of digitalis lanata ehrh. Using different liquid-liquid extraction techniques [1]
  Istraživanje deformacionih karakteristika netkanih geotekstilnih materijala od poliestarskih i polipropilenskih vlakana [1]
  Istraživanje i razvoj termoizolacionog materijala od recikliranog otpada odevne industrije [1]
  Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće [1]
  Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine [1]
  Kinetika bazno-katalizovane metanolize suncokretovog ulja na niskim temperaturama [1]
  Kinetika mikrotalasne ekstrakcije i karakterizacija bioaktivnih komponenti iz lovor višnje (Prunus laurocerasus L.) [1]
  Metanoliza suncokretovog ulja katalizovana negašenim krečom [1]
  Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela [1]
  Optimizacija i modelovanje kinetike ekstrakcije rezinoida i mineralnih materija iz belog ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) [1]
  Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih jedinjenja iz ploda aronije (Aronia melanocarpa L.) [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka izolacije amigdalina i kvercetina iz biljnog materijala i njihova farmakološka aktivnost [1]