Now showing items 33-52 of 209

  Title
  Epidemiološki aspekti lajmske bolesti na teritorije građa Beograda [1]
  Epidemiološko ispitivanje moždanog udara i kvaliteta života obolelih u opštinama Doljevac i Despotovac [1]
  Epidemiološko-ekološke karakteristike lajšmanioze u Crnoj Gori [1]
  Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze [1]
  Evaluacija parametara miokardne funkcije u razvoju cirotične kardiomiopatije [1]
  Evaluacija uticaja terapije insulinskim analozima na parametre oksidativnog stresa kod bolesnika sa dijabetesom melitusom tip 1 [1]
  Evaluation of the effect of the therapy with insulin analogues on oxidative stress in patients with type 1 diabetes mellitus [1]
  Faktori rizika za nastanak postoperativnog ileusa kod elektivnih resekcija debelog creva [1]
  Faktori rizika za razvoj metaboličkih, endokrinih i kardiovaskularnih poremećaja kod dece koja su rođena mala za gestacionu starost [1]
  Farmakohemijski aspekti delovanja odabranih 4-fenil hidroksikumarina-integrisana in vitro i komjuterska studija [1]
  Farmakokinetička ispitivanja takrolimusa kod pacijenata sa presađenim bubregom [1]
  Fenotipske karakteristike kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa [1]
  Funkcija sluha i ravnoteže kod pacijenata sa dijabetes melitusom [1]
  Glikemijski indeks namirnica i glikemijsko opterećenje kao faktori rizika za ishemijsku bolest srca [1]
  Glikogen fosforilaza tip bb i hit šok protein 27 - indikatori miokardnog stresa kod vaterpolista [1]
  Glycogen phosphorylase type bb and heat shock protein 27- indicators of myocardial stress in water polo players [1]
  Histohemijska, imunohistohemijska i morfometrijska analiza promena na srčanom mišiću kod heroinskih zavisnika [1]
  Humani epididimisni protein 4 u predikciji ovarijalnog karcinoma kod pacijentkinja sa tumorom jajnika [1]
  Immunodiagnostic and molecular methods in evaluation of the therapy efficiency on patients suffering from tularemia [1]
  Impact of endometriosis on in vitro fertilization outcome [1]