Now showing items 21-40 of 209

  Title
  Determination of the relation between the chronic ”an plaque” psoriasis and the main criteria of the metabolic syndrome [1]
  Diagnostic and prognostic role of serum amiloid a, procalcitonin and d-dimer in patients with community acquired pneumonia [1]
  Dijagnostički i prognostički značaj serumskog amiloida A, prokalcitonina i D-dimera kod bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom [1]
  Distribution of mutations and r202q polymorphism of the gene for familial Mediterranean fever and their influence on oxidative stress and clinical manifestations of inflammation [1]
  Efekat pasivnog pušenja na oksidativni stres kod dece obolele od bronhijalne astme [1]
  Efekat perkutane koronarne intervencije na prognozu sa akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije [1]
  Efekat remifentanila na hemodinamiku, metabolizam adenozina i oksidativni stres toko carskog reza [1]
  Efekti primene sredstava za retrakciju gingive na eksperimentalnim modelima [1]
  Efekti tronedeljnog tretmana erektalne disfunkcije ekstrakorporalnim udarnim talasima niskog inteziteta [1]
  Efikasnost i bezbednost primene visokih doza alfakalcidola u lečenju aktivnog reumatoidnog artitisa [1]
  Efikasnost koenzima Q10 i kurkumina enkapsuliranih nanolipozome kod zarastanja mekih tkiva nakon ektrakcije zuba: ekperomntalna sudija [1]
  Epidemiological aspects of Lyme disease on the teritory of Belgrade city [1]
  Epidemiološki aspekti lajmske bolesti na teritorije građa Beograda [1]
  Epidemiološko ispitivanje moždanog udara i kvaliteta života obolelih u opštinama Doljevac i Despotovac [1]
  Epidemiološko-ekološke karakteristike lajšmanioze u Crnoj Gori [1]
  Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze [1]
  Evaluacija parametara miokardne funkcije u razvoju cirotične kardiomiopatije [1]
  Evaluacija uticaja terapije insulinskim analozima na parametre oksidativnog stresa kod bolesnika sa dijabetesom melitusom tip 1 [1]
  Evaluation of the effect of the therapy with insulin analogues on oxidative stress in patients with type 1 diabetes mellitus [1]
  Faktori rizika za nastanak postoperativnog ileusa kod elektivnih resekcija debelog creva [1]