Now showing items 96-115 of 202

  Title
  Odnos heat shock proteina i markera inflamacije miokarda kod neonatusa [1]
  Odnos između strukturnih i funkcionalnih promena kod primarnog glaukoma otvorenog ugla [1]
  Parametri procene razvoja ranih kardiovaskularnih komplikacija kod rekonstrukcija velikih arterijskih krvnih sudova [1]
  Passive smoking effect on the oxidative stress at children suffering from bronchial asthma [1]
  Pathophysiology of glomerular and tubulointerstitial kidney diseases: proteomic approach [1]
  Patofiziološki aspekti glomerulskih i tubulointesticijskih bubrežnih oboljenja: proteomski pristup [1]
  Patofiziološki aspekti poremećaja metabolizma purina u reumatoidnom artritisu [1]
  Pharmacokinetics analysis of tacrolimus in kidney transplant patients [1]
  Polimorfizmi gena uključenih u inflamatorne, antioksidativne i imunoregulatorne procese kod obolelih od bronhijalne astme [1]
  Potencijalna upotreba sokova i ekstrakta biljnih sorti crne ribizle (Ribes nigrum L.) kao funkcionalne hrane [1]
  Povezanost strukturnog obrasca, distribucije pigmenta i boje melanocitnih nevusa određenih metodom dermoskopije sa tipom kože i uzrastom [1]
  Praćenje biohemijskih parametara zapaljenja, oksidativnog stresa i apoptoze u pljuvačci pacijenata sa fiksnim i mobilnim stomatološkim protetskim nadoknadama [1]
  Praćenje izmena etiologije i kliničke prezentacije bakterijskih meningitisa u cilju definisanja racionalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa [1]
  Predikcija i prevencija femicida u nasilnim partnerskim odnosima - forenzička studija [1]
  Prediktivni značaj biomarkera bcl2, bcl6, CD10 i MUM1 kod difuznih B krupnoćelijskih limfoma [1]
  Prednosti i rizici bilateralnih artroplastika kolena u jednom aktu [1]
  Prednosti upotrebe biotehnološkog postupka produkcije interferona-gama iz prečišćene suspenzije humanih leukocita [1]
  Prevalencija i faktori rizika za nastanak poremećaja govora kod učenika prvog razreda osnovnih škola Nišavskog okruga [1]
  Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa [1]
  Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju hroničnog bolnog lumbalnog sindroma [1]