Now showing items 47-66 of 202

  Title
  Histohemijska, imunohistohemijska i morfometrijska analiza promena na srčanom mišiću kod heroinskih zavisnika [1]
  Humani epididimisni protein 4 u predikciji ovarijalnog karcinoma kod pacijentkinja sa tumorom jajnika [1]
  Immunodiagnostic and molecular methods in evaluation of the therapy efficiency on patients suffering from tularemia [1]
  Impact of endometriosis on in vitro fertilization outcome [1]
  Imunodijagnostičke i molekularne metode u proceni efikasnosti terapije obolelih od tularemije [1]
  Imunohistohemijska i morfometrijska analiza psamomatoznih telašaca horoidnog spleta u toku starenja čoveka [1]
  In vitro i in vivo karakterizacija emulzija sa ekstaktima ploda divlje jabuke (Malus sylvestris (L.) Mill., Rosaceae) stabilizovanih konvencionalnim i biodegrabilnom mešanim emulgatorima [1]
  Interaction Between Th-17 Immune Response and Glutamate Excitotoxicity in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis – Clinical and Experimental Study [1]
  Interakcija mezenhimskih matičnih ćelija iz periapeksnih lezija i fagocita [1]
  Interakcija Th-17 imunskog odgovora i glutamatske ekscitotoksičnosti u patogenezi multiple skleroze : klinička i eksperimentalna studija [1]
  Intersticijalne ćelije kahala u gastrointestinalnom traktu pacova sa dijabetesom melitusom izazvanim streptozotocin-nikotinamidom [1]
  Ispitivanje spazmolitičkih, bronhodilatatornih, antioksidativnih i antimikrobnih efekata ekstrakata i etarskog ulja morača (Foeniculum vulgare Miller) [1]
  Ispitivanje učestalosti nekih faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja kod obolelih od plak psorijaze [1]
  Izbor rekonstruktivne procedure nakon totalne gastrektomije zbog karcinoma želuca [1]
  Karakteristike i međusobna povezanost empatije i roditeljstva kod adolescenatasa poremećajem ponašanja [1]
  Klinički i imunološki faktori prognoze kod bolesnika sa B difuznim krupnoćelijskim nehočkinskim limfomom [1]
  Klinički i morfometrijski pokazatelji terapijskog odgovora kod hronične mijeloidne leukemije [1]
  Klinički modaliteti kardiorenalnog sindroma i značaj pojedinih biomarkera u njihovoj proceni [1]
  Klinički tok karcinoma jajnika u zavisnosti od patohistoloških i imunohistohemijskih karakteristika tumora [1]
  Klinički značaj intraamnijalne inflamacije kod prevremenih porođaja [1]