Now showing items 25-44 of 202

  Title
  Efekat pasivnog pušenja na oksidativni stres kod dece obolele od bronhijalne astme [1]
  Efekat perkutane koronarne intervencije na prognozu sa akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije [1]
  Efekti primene sredstava za retrakciju gingive na eksperimentalnim modelima [1]
  Efikasnost i bezbednost primene visokih doza alfakalcidola u lečenju aktivnog reumatoidnog artitisa [1]
  Efikasnost koenzima Q10 i kurkumina enkapsuliranih nanolipozome kod zarastanja mekih tkiva nakon ektrakcije zuba: ekperomntalna sudija [1]
  Epidemiological aspects of Lyme disease on the teritory of Belgrade city [1]
  Epidemiološki aspekti lajmske bolesti na teritorije građa Beograda [1]
  Epidemiološko ispitivanje moždanog udara i kvaliteta života obolelih u opštinama Doljevac i Despotovac [1]
  Epidemiološko-ekološke karakteristike lajšmanioze u Crnoj Gori [1]
  Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze [1]
  Evaluacija parametara miokardne funkcije u razvoju cirotične kardiomiopatije [1]
  Evaluacija uticaja terapije insulinskim analozima na parametre oksidativnog stresa kod bolesnika sa dijabetesom melitusom tip 1 [1]
  Evaluation of the effect of the therapy with insulin analogues on oxidative stress in patients with type 1 diabetes mellitus [1]
  Faktori rizika za nastanak postoperativnog ileusa kod elektivnih resekcija debelog creva [1]
  Faktori rizika za razvoj metaboličkih, endokrinih i kardiovaskularnih poremećaja kod dece koja su rođena mala za gestacionu starost [1]
  Farmakohemijski aspekti delovanja odabranih 4-fenil hidroksikumarina-integrisana in vitro i komjuterska studija [1]
  Farmakokinetička ispitivanja takrolimusa kod pacijenata sa presađenim bubregom [1]
  Fenotipske karakteristike kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa [1]
  Funkcija sluha i ravnoteže kod pacijenata sa dijabetes melitusom [1]
  Glikemijski indeks namirnica i glikemijsko opterećenje kao faktori rizika za ishemijsku bolest srca [1]